Ehl-i Beyt ve Muharrem Ayı Programı Anasayfa - Basın Odası / Haberler

     Ehl-i Beyt sevdası ile bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik duygularıyla kentlendiğimiz  Ehl-i Beyt ve Muharrem ayı programı 16.10.2016 Pazar günü Mustafa ÖNCEL Kültür Merkezinde Cem evlerinin katkıları ile tüm halkımız semah gösterileri,mersiyeler ve Doç.Dr.Doğan KAPLAN’nın konferansı ile duygulu anlar yaşandı.Gecede tüm katılanlara aşüre ikramı yapıldı.Ehl-i Beyt Ortak Değerdir
 “Ehl-i Beyt ve Muharrem” etkinliğinde aynı başlıkla bir konferans veren Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Doğan Kaplan, Ehl-i Beyt denince hadis literatüründe “Kisa (örtü) Hadisi” olarak bilinen sahih rivayet sebebiyle hususi olarak Hz.Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşan beş kişinin anlaşıldığın yine hem Alevi hem de Şii Müslümanlar nezdinde değer atfedilen 12 İmam anlayışının Sünni Müslümanlar nezdinde aynı şekilde değerlendirildiğini söyledi. Kerbelâ’dan sonra Hz.Hüseyin’in soyunun devam ettiği Zeynelabidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sâdık, İmam Musa-i Kâzım, Şah-ı Horasan İmam Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali en-Naki ve Hasan el-Askeri’den oluşan ve Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le 12 imam olarak adlandırılan bu şahsiyetlerin son derece değerli, âlim, ilimle meşgul, ibadet ve züht ehli kişiler olduklarını ve mezhep-meşrep farkı olmaksızın tüm Müslümanlar tarafından sevildiklerini ve hayırlı anıldıklarını söyleyen Kaplan bu imamların Ümmet-i Muhammed’in ortak değerleri olduğunu ifade etti. Muharrem ayı bağlamında Kerbelâ Olayı’ndan bahseden Kaplan, bu acı olayın tüm Müslümanların zihninde travmalar yarattığını, herkesin ortak acısı olduğunu ancak Hz. Hüseyin’in zalime karşı duruşuyla tüm mazlumların unutulmayan sembolü olduğunu vurguladı. Kerbela’nın sadece Şii ve Alevi Müslümanların değil Sünni Müslümanların da ortak acısı olduğunu ifade eden Kaplan, bu ortak acının bugün bölgemizde Sünni-Şii karşıtlığı üzerinden çıkarılmak istenen mezhep çatışmasına karşı ortak bilinci ve Müslüman kardeşliğini hatırlatması yönüyle olumlu anlamda değerlendirilebileceğini ifade etti.